Training and coaching

Training en coaching

Voor het opzetten van een standaardisatie activiteit en zeker voor het spelen van een leidende rol daar in, zijn inhoudelijke en gedrags vaardigheden nodig. We bieden een unieke training die beide elementen combineert. Naast kennis overdracht, oefenen deelnemers hun vaardigheden in diverse gesmuleerde praktijk situaties.

Vele bedrijven sturen hun medewerkers zonder voorbereiding naar standaardisatie bijeenkomsten.Ze beheersen wel de techniek, maar niet het subtiele procedurele spel en de vaardigheden voor lobby en onderhandeling. Zo laat een bedrijf kansen liggen om haar belangen goed te behartigen, en kan de standaard uiteindelijk minder goed passen bij haar strategie.

Wij kunnen nu onze ervaringen delen en stellen bedrijven in staat goed voorbereid aan een standaardisatie samenwerking te beginnen. De volledige training voor standaardisatie medewerkers duurt drie dagen. We mengen daarin een dag over de inhoudelijke kennis, en een dag over succes verbeterende gedrags aspecten. Het derde deel is gevuld met simulaties van praktijksituaties om de lessen uit de andere twee dagen toe te passen. Aan het eind van de training hebben deelnemers samen een standaard gedefinieerd.

Voor bedrijven bieden wij ook een 1-dags training voor managers om standaardisatie te koppelen aan bedrijfsdoelstellingen, en ook 1:1 coaching voor managers en hun medewerkers tijdens het standaardisatie traject. Een andere opzet is ook in overleg mogelijk.