Home

Business strategie voor innovatie

Wij adviseren bedrijven en investeerders bij het maken van een business strategie om hun technische innovatie succesvol de S-curve te laten beklimmen. Het traject bestaat uit het maken een visie op de toekomst, een realistische verkenning van de markt, concurrentie en kans op succes, en intensieve hulp bij een realistisch en uitvoerbaar plan om het doel te bereiken.
Uniek daarbij is onze kennis van en ervaring met standaardisatie als strategisch gereedschap voor het creeren van technologische eco-systemen. Juist waar uitwisselbaarheid en interoperabiliteit met concurrenten noodzakelijk is, helpt een standaardisatie strategie bij het verkrijgen van industrie-leiderschap

Business strategie

Een business strategie gaat over hoe een business realistisch kan bereiken wat ze wil worden (de missie), begeleid door een inspirerende visie waarom dat een wenselijke en mogelijke toekomst is. Het is een plan voor aanpak en het toekennen van mensen en middelen om er te komen.
Dat klinkt eenvoudig, maar …

lees verder

Standaardisatie

Standaarden spelen een steeds grotere rol in technische producten. Deels komt dat door toenemende overheids regulering. Maar vooral zijn deze producten steeds meer “connected” en interoperabel . Een standaard harmoniseert en vergroot de markt, maar leidt ook tot meer concurrentie. Een goede standaardisatie strategie weet daar raad mee.

lees verder

Training en coaching

Voor het opzetten van een standaardisatie activiteit en zeker voor het spelen van een leidende rol daar in, zijn inhoudelijke en gedrags vaardigheden nodig. We bieden een unieke training die beide elementen combineert. Naast kennis overdracht, oefenen deelnemers hun vaardigheden in diverse gesmuleerde praktijk situaties.

lees verder

dy