Business strategie

Business strategie

Een business strategie gaat over hoe een business realistisch kan bereiken wat ze wil worden (de missie), begeleid door een inspirerende visie waarom dat een wenselijke en mogelijke toekomst is. Het is een plan voor aanpak en het toekennen van mensen en middelen om er te komen.
Dat klinkt eenvoudig, maar …

toch hebben veel ondernemers geen houdbare en succesvolle strategie, om een innovatie van nul tot een succesvolle business te brengen (S curve groei).

Een goede strategie hoeft niet moeilijk te zijn, bij gebruik van de juiste gereedschappen en advisering.In essentie zijn mijn instrumenten: een model voor het doelstellingen ontwikkelen van strategieen, een integrale verzameling van vragen en een method om zinvolle antwoorden te krijgen, een network van experts die kunnen helpen met gespecialieerde onderwerpen, en de sociale dynamica van het betrokken business team. In combinatie met de ruime ervaring door herhaald gebruik, vormt dit een effectieve gereedschapskist. Vaak heb ik gezien dat ondernemers hiermee tot een beter inzicht in hun industrie en hun eigen doelstellingen komen, en beter begrijpen aan welke touwtjes ze kunnen trekken om hun strategie waar te maken.
En niet minder belangrijk: de motivatie bij het business team groeit dankzij de gedeelde ervaringen en inzichten.

Het werk begint bij de visie en missie. Vele bedrijven doen dat “even snel” of sluiten compromissen waarmee ze eindigen in ongeinspireerde slogans en me-too. Ik geloof in het motto “je weet meer over de toekomst dan je denkt”, en zet scenario oefeningen in om de latente kennis over die toekomst bloot te leggen. Overmorgen ziet er zelden uit als een extrapolatie van vandaag: technologie- or markt innovaties gaan de status quo in de industrie opschudden, en bieden daarbij nieuwe kansen. De uitdaging is dan om een team te begeleiden tot een diep begrip van wat er kan gebeuren, en om daarmee een visie en missie te bouwen die echte waarde voor de business generen en het team motiveren om dat te willen realiseren.

Als doelstelling en context duidelijk zijn, is het tijd om de strategie ( “hoe kom je daar”) te maken, samen met hem team dat het plan gaat uitvoeren.Het actieplan toont, “terugkijkend vanuit het doel”, welke mijlpalen gehaald moeten worden, en welke middelen nodig zijn om dat te doen. Daarbij komt dan ook naar voren welke unieke capaciteiten tot onnavolgbare resultaten kunnen leiden, en ook welke samenwerking met ecosysteem of concurrentie eventueel nodig is om de eigen middelen te complementeren.
Een strategisch plan is niet bedoeld als vaste route waarvan niet afgeweken kan worden. Aanpassingen onderweg zijn nodig als reactie op onvoorziene trends of gebeurtenisssen. Het plan toont dan zijn waarde als een kompas om het doel in zicht te houden.

Neem contact op als u wilt bespreken hoe deze aanpak past op uw situatie.