Standaardisatie

Standaardisatie

Standaarden spelen een steeds grotere rol in technische producten. Deels komt dat door toenemende overheids regulering. Maar vooral zijn deze producten steeds meer “connected” en interoperabel . Een standaard harmoniseert en vergroot de markt, maar leidt ook tot meer concurrentie. Een goede standaardisatie strategie weet daar raad mee.

Voordat een bedrijf dus meedoet aan een standaardisatie of een nieuwe begint, moet ze zich afvragen: Is dit in mijn belang? Zo ja, hoe ga ik daar beter van worden? Meedoen is een business beslissing (niet een R&D beslissing, zoals te vaak gebeurt). Bedrijven kunnen hun voordeel doen met onze ruime ervaring, die uitgaat van de visie dat standaardisatie een strategisch middel is, dat een positieve bijdrage aan groei en winst moet maken. Wij onderscheiden de volgende stappen:

 • De strategische beslissing.
  Deze stap begint met een analyse van de voorgestelde standaard (doel en gevolgen, kans op success en benodigde inspanning) en van de impact op de business strategie. Daarna volgt een verkenning van de verschillende opties voor de firma ( meedoen als leider, of als volger of afzijdig blijven) en de zakelijke resultaten ervan. Tenslotte wordt een beslissing en actieplan worden voorgesteld. Minder dan 40% van alle standaardisatie activiteiten leidt tot resultaat. Onze werkwijze maakt de risicos en groeikansen inzichtelijk, en helpt betere keuzes te maken voor de eigen standaardisatie rol en product toepassing.
 • Voorbereiding
  Voordat het standaardisatie werk begint moet duidelijk zijn welke deelnemers er zijn en wat de juridische en organisatorische spelregels zijn. Een charter of regelement wordt afgesproken, en de keuzes die daarbij mogelijk zijn kunnen grote invloed hebben op de gang van zaken bij het werk. De organisatie, intern in het bedrijf, moet worden opgezet om het standaardisatie werk te begeleiden vanuit product ontwikkeling en marketing. Indien nodig leren de betrokkenen de fijne kneepjes van standaardiseren in een training op maat.
 • Uitvoering
  De standaardisatie zelf is een periode van intensief technisch werk, en van onderhandelen en lobbyen. Eigen belangen en die van de andere deelnemers moeten worden afgewogen. De interne organisatie zorgt nu voor de opdrachten aan de eigen vertegenwoordigers in de standaardisatie (bijv. bij technische keuzes, of bij tegenstellingen met andere deelnemers) en voor de afstemming om snel op de markt te kunnen zijn met toepassingen van de standaard. We coachen naar behoefte en leveren (soms ongevraagd) advies.
 • Markt adoptie
  De eerste producten met de nieuwe standaard komen eraan. Standards marketing vanuit het consortium laat de aantrekkelijkheid van de standaard zien en complementeert de product marketing. De S-curve komt op gang. Tijd om de vruchten te plukken van de strategische keuzes en investeringen.

Er is geen standaard recept voor succes, dat heeft wetenschappelijk analyse van tientallen standaardisaties wel duidelijk gemaakt. Er is wel inzicht in de factoren die een meer of minder belangrijke rol spelen, en hoe deze beinvloed kunnen worden.

Kom praten over uw idee, en we maken vrijblijvend een plan. Bent u overtuigd van onze toegevoegde waarde? Dan maken we verdere afspraken.

Wilt u weten of uw organisatie goed is toegerust voor haar standaardisatie taken? Wij kunnen een process maturity assessment doen volgens het CMMI model en verbeteringen voorstellen en begeleiden.